Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar

Gerçek kişi kendisi başvuracak ise;

 • Adı, soyadı, TC Kimlik No’su, almak istediği KEP hesabı adresi, iletişim bilgileri,
 • Üzerinde TC Kimlik No’su açık şekilde okunabilen nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı,
 • Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Intertech Bireysel KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi,
 • Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Intertech Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu.

Gerçek kişi adına kanuni temsilcisi başvuracaksa (Vesayet durumunda);

 • Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Intertech Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu,
 • Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Intertech Bireysel KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi,
 • Başvuru sahibinin ve temsilcisinin kimlik tespiti için üzerinde TC Kimlik No’su açık şekilde okunabilen nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi belgelerin aslı,
 • Vesayet hakkını gösterir mahkeme kararının onaylı örneği.

Tüzel kişiler başvuru yapacak ise;

 • MERSİS numarası ile birlikte kurumun imza sirküsü,
 • Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi,
 • Tüzel kişilik tarafından yetkilendirilmiş olan işlem yetkilisinin kimlik ve yetki belgeleri,
 • Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Intertech Kurumsal KEP Hesabı Sözleşmesi,
 • Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Intertech Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu,
 • Tüzel kişilerin sahip oldukları KEP hesabı için işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin, bu KEP hesabını kullanmaya yetkili olduklarını ve tüzel kişi ile aralarındaki ilişkiyi gösteren, aynı zamanda ad, soyad, unvan ve iletişim bilgilerini de içeren onaylanmış yazılı beyanı

Tüm başvurular için yllık ücret bedelinin ödendiğine dair dekont ile başvuru yapılmalıdır.


İlgili ödeme için hesap numarası: DenizBank


 • TR30 0013 4000 0000 3365 2004 03 /TL
 • TR03 0013 4000 0000 3365 2004 04 /USD
 • TR73 0013 4000 0000 3365 2004 05 /RUB
 • TR46 0013 4000 0000 3365 2004 06 /EUR

Çağrı Merkezi - 0.212 340 3 444

Sorularınız ve sorunlarınız için 0.212 340 3 444 nolu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

İletişim

Tüm sorularınız, sorunlarınız ve görüşleriniz için bize ulaşabilirsiniz.


Hesaplı KEP adresi için...

Türkiye'nin geneline dağılmış bayi ağı ile “Yerinde Başvuru Hizmeti” alabilirsiniz.


HEMEN BAŞVUR